top of page

Kontaktirajte nas!

PRIKLJUČITE NAM SE!

 

Svi se svakim danom suočavamo sa životnim problemima koji na neki način proizilaze iz našeg položaja na tržištu rada. Bilo da je reč o platama koje kasne, nerazumno dugim smenama, “fleksibilnom” radnom vremenu, koje podrazumeva da smo dostupni na svaki mig gazde, ciničnom tretiranju radnika u uslužnom sektoru kao “slobodnih strelaca” kako se ne bi sindikalno organizovali, porobljavanju dece i mladih preko sistema dualnog obrazovanja, raznim oblicima korupcije i zanemarivanja bezbednosti i zaštite na radu i ekoloških propisa, ili prosto o sve većim teškoćama da se nađe stalan dobro plaćen posao, uzrok je jedan - vladavina kapitala. Dokle god naš rad služi samo bogaćenju pojedinaca, naša radna mesta će biti u osnovi samo privremene kombinacije za naše gazde da ih ugase čim se negde drugde ukaže neka bolja prilika. Dokle god o privredi i razvoju društva odlučuju kapitalisti, mi radnici smo u trci do dna, prinuđeni da se odričemo svojih prava, čak i da ignorišemo ona kojih se još nismo odrekli, samo kako bismo zadržali kakav-takav posao i bili u stanju da “premostimo” do kraja meseca.

 

Takav život nije dostojan čoveka. Marksistički savez “Klasna borba” okuplja radne ljude koji su svesni gde leži srž problema i koji su spremni da stupe u borbu za kvalitetniji život i društvo po meri radnika. Da bismo se za takvo društvo izborili, da bismo mi i naša deca imali bezbednu i ugodnu budućnost, potrebno je da vlast u državi i privredi preuzmu oni na čijim plećima i država i privreda počivaju: radnici.

 

Zato je glavni cilj Marksističkog saveza “Klasna borba” formiranje revolucionarne, komunističke, partije. Tu naravno ne mislimo na komemorativna i folklorna udruženja koja u svom nazivu imaju reč “komunizam”, “komunistička” itd. Ozbiljna komunistička partija mora biti organizaciono i idejno jezgro celokupnog organizovanog radničkog pokreta, organski povezana sa sindikatima i sposobna da politički artikuliše naizgled specifične ekonomske probleme u raznim sektorima i za njih ponudi jedinstveno i sveobuhvatno rešenje u objektivnom interesu radnika. Komunistička radnička partija je neophodna jer je svima jasno da nijedna od trenutno postojećih, buržoaskih, partija, ne nudi radnicima više od milostinje i mrvica pred izbore. Kapitalisti imaju mnogo partija. Nama je potrebna jedna. Izgradimo je zajedno! Priključite se!

+381 66 555 7323

msklasnaborba@gmail.com

  • Facebook
  • Instagram
bottom of page