top of page
Domov: Welcome

O nama

Marksistički savez „Klasna borba“ je prvenstveno organizacija radnika komunista, koja okuplja i progresivne elemente iz redova omladine, inteligencije i sitnih sopstvenika. Glavni neposredni cilj naše organizacije je ponovno osnivanje masovne komunističke partije na jugoslovenskom prostoru. Komunistička partija treba da predstavlja politički izraz objektivnih ekonomskih interesa i istorijskih težnji radničke klase, odnosno političku avangardu radničkog pokreta. Istorijski zadatak komunista, dakle, jeste da svakodnevne partikularne interese i izolovane ekonomske borbe različitih slojeva radničke klase protiv ovog ili onog gazde, ove ili one korporacije ili banke, objedine u zajedničku borbu celokupnog radništva protiv celokupnog kapitalističkog sistema.

bottom of page